Trukki Timlin

Tietosuojaseloste

Tallennamme tietoja asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon ja markkinointiin. 


Rekisterinpitäjä

Trukki Timlin Oy (0888205-2)
Ajurintaival 8
33880 Lempäälä

Yhteyshenkilö

Inga Timlin

Puh. 044 991 7374

Rekisterin nimi

Trukki Timlin Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Trukki Timlin Oy:n

Rekisterin sisältö

Keräämme asiakkailta seuraavia tietoja.

Sivujen käytöstä kerättävä tieto

Yhteydenotossa kerättävä tieto

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa asiakkuuden alkaessa ja sen jälkeen. Henkilötietoja voidaan kerätä tarvittaessa myös viranomaisten pitämistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Trukki Timlin Oy:n yhteistyötahoille, mikäli se on tarpeen asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden toteutukseen.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, mikäli pakottava viranomaismääräys tai lainsäädäntö sitä edellyttää.

Tietoja ei voida luovuttaa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen ja rekisterin suojaus

Trukki Timlin Oy käsittelee tietoja huolellisuutta noudattaen ja huolehtii tietoturvasta. Sähköisen aineiston suojaus on toteutettu palomuurein sekä muilla teknisillä keinoilla. Paperinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietoihin pääsy on rajoitettu henkilöille, joille tietojen käyttö on välttämätöntä tietosuojaselosteessa mainitun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin tiedot ovat tarpeellisia tietosuojaselosteessa eriteltyjen käyttötarkoitusten mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli pakottava lainsäädäntö tai viranomaismääräykset sitä edellyttävät.

Rekisteröidyn oikeudet

Tar­kas­tusoi­keus

Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.

Oi­keus vaa­tia kor­jaa­mis­ta tai poistamista

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

Muut oi­keu­det

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseäsi koskevaa tietoa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä asianmukaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään.

Evästeet

Trukki Timlin Oy:n sivustoilla käytetään evästeitä. Evästeitä käytetään sivuston käyttäjän seuraamiseen ja missä osioissa käyttäjä sivustolla vierailee. Evästeiden käytöstä voit lukea tarkemmin täältä.

Muutokset

Tietosuojaseloste pidetään ajan tasalla ja sitä päivitetään tarvittaessa. Muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan Trukki Timlin Oy:n sivuilla.

Päivitetty viimeksi 2.3.2022.

Sivumme tarvitsevat toimiakseen evästeitä. Tarvitsemme sinulta luvan kävijämäärien seurantaan ja mainontaan.

Lasse TimlinLasse Timlin

Markku JoensuuMarkku Joensuu

Lähetä viesti